รายงานสถิติการเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ (On School Line) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔สัปดาห์ที่ ๗ โรงเรียนวัดสุทัศน์

รายงานสถิติการเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ (On School Line) ภ Read More …

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.กราบขอบพระคุณใน Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า Read More …

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนออนไลน์” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

วันเสาร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา แ Read More …

รายงานสถิติการเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ (On School Line) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สัปดาห์ที่ ๖ โรงเรียนวัดสุทัศน์

รายงานสถิติการเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ (On School Line) ภ Read More …

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (On School Line) วันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๖)โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๖)โรงเรีย Read More …