ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก Read More …