ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๒๓ ปี) ด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทัศน์