จัดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (On School Line) วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๓)โรงเรียนวัดสุทัศน์

#ภาพบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วัดสุทัศน์ ๑/ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันศุกร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …