ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันศุกร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย) อดีตครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสุทัศน์ ด้วยความรักและอาลัยยิ่ง พร้อมให้กำลังใจครอบครัวเกตุโตให้ผ่านช่วงเวลาที่ยาก็จะทำใจ