คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์พร้อมด้วยบุตร – ธิดา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิ Read More …

คุณแม่นำสิน เหลืองบุศราคัม รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์พร้อมด้วยบุตร – ธิดา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิ Read More …

พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิวิมล (เจ้าคุณถนอม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มอบเครื่องไทยธรรมรวมถึงผ้าไตรสำหรับพิธีทอดผ้าบังสุกุลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิวิม Read More …

พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิตเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิ Read More …