คุณแม่นำสิน เหลืองบุศราคัม รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์พร้อมด้วยบุตร – ธิดา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิตประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์คุณแม่นำสิน เหลืองบุศราคัม รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์พร้อมด้วยบุตร – ธิดา คุณณรงค์ – คุณสุคนธ์ทิพย์ แต่โสภาพงษ์ คุณภาดล – คุณชญาภา แต่โสภาพงษ์มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทัศน์เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย) อดีตครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสุทัศน์ รวมถึงให้กำลังใจครอบครอบครัวเกตุโต เพื่อระลึกถึงคุณความดีของคุณครูที่มีต่อโรงเรียน ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ที่มีให้ด้วยดีเสมอมา