พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิวิมล (เจ้าคุณถนอม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มอบเครื่องไทยธรรมรวมถึงผ้าไตรสำหรับพิธีทอดผ้าบังสุกุลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิวิมล (เจ้าคุณถนอม) เจ้าคณะ ๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามให้ความเมตตามอบหมายให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทัศน์มอบเครื่องไทยธรรมรวมถึงผ้าไตรสำหรับพิธีทอดผ้าบังสุกุลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย) ให้กับเจ้าภาพ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของคุณครูที่มีต่อโรงเรียนกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้ด้วยดีเสมอมา