นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร

#สำนักงานเขตพระนคร ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนระบบออนไลน์วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ และบุคลากรครูให้การต้อนรับทั้งนี้ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ๑๐๐ % โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ ภายใต้แนวทางการจัดการเรียนการสอน (On School Line) ในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขอขอบพระคุณในความห่วงใยที่มีให้โรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณภาพข่าวจากเพจสำนักเขตพระนคร 🙏