นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร ให้ความอนุเคราะห์มอบปัจจัยร่วมทำบุญอุทิศในงานฌาปณกิจ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต

วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร ให้ความอนุเคราะห์มอบปัจจัยร่วมทำบุญอุทิศในงานฌาปณกิจ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต อดีตครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยมอบหมายให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำส่งมอบแด่ครอบครัว เกตุโต โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณในความเมตตามา ณ โอกาสนี้🙏💙