พระเดชพระคุณ พระครูใบฎีกานิธิศ วุธวาโรวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร มอบผ้าไตรสำหรับพิธีทอดผ้าบังสุกุลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระครูใบฎีกานิธิศ วุธวาโรวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารให้ความเมตตามอบหมายให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งมอบผ้าไตรสำหรับพิธีทอดผ้าบังสุกุลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย) ให้กับเจ้าภาพ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของคุณครูที่มีต่อโรงเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตามา ณ โอกาสนี้ 🙏💙