พระเดชพระคุณ พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ. ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ให้ความเมตตามอบปัจจัยร่วมบำเพ็ญกุศลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ. ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารให้ความเมตตามอบหมายให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งมอบให้ความเมตตามอบปัจจัยร่วมบำเพ็ญกุศลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย) ให้กับเจ้าภาพ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของคุณครูที่มีต่อโรงเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตามา ณ โอกาสนี้ 🙏💙