พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มอบปัจจัยและเครื่องไทยธรรมรวมถึงผ้าไตรสำหรับพิธีทอดผ้าบังสุกุลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารให้ความเมตตามอบหมายให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งมอบปัจจัยและเครื่องไทยธรรมรวมถึงผ้าไตรสำหรับพิธีทอดผ้าบังสุกุลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย) ให้กับเจ้าภาพ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของคุณครูที่มีต่อโรงเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตามา ณ โอกาสนี้🙏