พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพรวมถึงงานฌาปนกิจศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันที่ ๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิตประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกับคุณแม่นำสิน เหลืองบุศราคัม และบุตร – ธิดาคุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี และบุตร – ธิดากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพรวมถึงงานฌาปนกิจศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย) อดีตครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสุทัศน์ รวมถึงให้กำลังใจครอบครอบครัวเกตุโต ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูง ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้ด้วยดีเสมอมา