พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่ พระราชสิทธิวิมล (ถนอม ธมฺมฐิติ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม

วันพุธ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทร Read More …