พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่ พระราชสิทธิวิมล (ถนอม ธมฺมฐิติ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม

วันพุธ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่ พระราชสิทธิวิมล (ถนอม ธมฺมฐิติ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม,เจ้าคณะ ๒ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ร่วมพิธีและกราบถวายมุทิตาสักการะ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร