นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิดของครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง (ครูจุ๋ม)และครูอรชา เพียรการ (ครูอาย)

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิดของครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง (ครูจุ๋ม)และครูอรชา เพียรการ (ครูอาย) ขอให้คุณครูทั้ง ๒ ท่านจงประสบแต่ความสุข สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ❤️🎂🤟โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)