เจ้าหน้าที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นำเสื้อกันฝนมามอบให้นักเรียนไว้สำหรับใช้ในช่วงฤดูฝน

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 🙏 ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นำเสื้อกันฝนมามอบให้นักเรียนไว้สำหรับใช้ในช่วงฤดูฝนในโอกาสนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์มอบหมายให้ นายชาติชาย สมานทอง และนางสาวอารีย์ พวงมาลัย รับมอบ พร้อมกล่าวขอบพระคุณในความปรารถนาดีที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา 🙏♥️✨🌻