โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (On School Line)วันที่ ๕ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๔)

#ภาพบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วัดสุทัศน์ ๑/ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ พร้อมคณะครูได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตคิดสนุก” (ในรูปแบบออนไลน์)

วันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง ตามบันทึกข้อความของส่วนราชการ สำนักการศึกษา เรื่อง ส่งคำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน

วันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากร ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายคณิตคิดสนุก” (ในรูปแบบออนไลน์)

วันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเ Read More …