ผู้ใหญ่ใจดีคุณโยมของพระเดชพระคุณ พระราชสิทธิวิมล (เจ้าคุณถนอม)เจ้าคณะ ๒ วัดสุทัศนเทพวราราม ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกคน

วันพุธ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู Read More …