ผู้ใหญ่ใจดีคุณโยมของพระเดชพระคุณ พระราชสิทธิวิมล (เจ้าคุณถนอม)เจ้าคณะ ๒ วัดสุทัศนเทพวราราม ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกคน

วันพุธ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์คณะครู บุคลากรและนักเรียนขอขอบพระคุณ🙏💙คุณสุรวีร์ สุสมบูรณ์ ผู้ใหญ่ใจดีคุณโยมของพระเดชพระคุณ พระราชสิทธิวิมล (เจ้าคุณถนอม)เจ้าคณะ ๒ วัดสุทัศนเทพวราราม ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกคนจำนวน ๑๕๘ ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาทโดยมอบหมายให้คณะครูนำฝากเข้าบัญชีนักเรียนทุกคนณ ธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย เขตพระนครขอบพระคุณที่ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ