ภาพบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วัดสุทัศน์ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๕)โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (On School Line)

วันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๑๔)โรงเรี Read More …

จากการได้รับประสานงาน จากพระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)เรื่องขอความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วย ไปยัง “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดอินทรวิหาร”

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ จากการได้รับประสานงาน จา Read More …