รายงานสถิติการเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ (On School Line) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สัปดาห์ที่ ๖ โรงเรียนวัดสุทัศน์

รายงานสถิติการเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ (On School Line) ภ Read More …

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (On School Line) วันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๖)โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๖)โรงเรีย Read More …

พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารมอบหมายให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔กราบขอบพระคุณในความเมตตาของ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย นำเสนอข้อมูลรับการประเมินพัฒนาและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวกาญจนา Read More …