พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารมอบหมายให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารมอบหมายให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีตลอดมา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด