กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนออนไลน์” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

วันเสาร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา แ Read More …