พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.กราบขอบพระคุณในความเมตตาของ🙏🌻พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามประธานพิธีฝ่ายบรรพชิตมอบหมายให้คุณกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์นำคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ บำเพ็ญกุศลในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา