นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์มอบเงินบริจาคสบทบทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ประสบปัญหาจากวิกฤต Covid-19

วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …