นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์มอบเงินบริจาคสบทบทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ประสบปัญหาจากวิกฤต Covid-19

วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์มอบเงินบริจาคสบทบทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ประสบปัญหาจากวิกฤต Covid-19ชุมชนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดย นายสุริยา ลุนหงส์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชบพิธนำคณะครูโรงเรียนราชบพิธร่วมกันรับมอบ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร