พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิตพระเดชพระคุณพระราชสิทธิวิมล (เจ้าคุณถนอม)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะ ๒มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มอบผลไม้ (มังคุด) จากจังหวัดพัทลุง จำนวน ๓ ลังให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิตพระเดชพระคุณพระราชสิทธิวิมล (เจ้าคุณถนอม)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะ ๒มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มอบผลไม้ (มังคุด) จากจังหวัดพัทลุง จำนวน ๓ ลังให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับประทานในขณะมาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรร่วมกันรับมอบและขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้กับโรงเรียนตลอดมา