คุณอารียา ขันคำ และครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชบพิธพร้อมด้วย คุณครูจันทรี แซมทอง ครูโรงเรียนราชบพิธ มอบอาหารว่าง จำนวน ๖ ลังให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันเสาร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเ Read More …