สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กสทช. แจ้งให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลนักเรียน โดยของความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนแพ็กเก็จอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนเรียนออนไลน์

วันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครขอประชาสัมพันธ์📣❤️💕🙏🌻✨เนื่องด้วยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กสทช. แจ้งให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลนักเรียน โดยของความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนแพ็กเก็จอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนเรียนออนไลน์ โดยสามารถตอบแบบสำรวจตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้https://forms.gle/cGnndH3b9p9aAzvJ7หรือแสกน QR Code ด้านล่างนี้โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา