โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครประชา Read More …