โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ความว่า”รักเอยรักแม่ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน”ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์