พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่ พระราชสิทธิวิมล (ถนอม ธมฺมฐิติ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม

วันพุธ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทร Read More …

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตพระนคร เข้ากราบนมัสการขอพร​พระเดชพระคุณ ​พระ​เทพ​ปฏิภาณ​วาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วย​เจ้าอาวาส​วัด​สุทัศน​เทพ​ว​รา​ราม

วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนว Read More …

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร ให้ความอนุเคราะห์มอบปัจจัยร่วมทำบุญอุทิศในงานฌาปณกิจ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต

วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนว Read More …

พระเดชพระคุณ พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ. ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ให้ความเมตตามอบปัจจัยร่วมบำเพ็ญกุศลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระมหาเสนิญุส Read More …

พระเดชพระคุณ พระครูใบฎีกานิธิศ วุธวาโรวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร มอบผ้าไตรสำหรับพิธีทอดผ้าบังสุกุลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระครูใบฎีกาน Read More …

พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มอบปัจจัยและเครื่องไทยธรรมรวมถึงผ้าไตรสำหรับพิธีทอดผ้าบังสุกุลในงานฌาปนกิจคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันจันทร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบ Read More …