ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอเช Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครประชา Read More …

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กสทช. แจ้งให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลนักเรียน โดยของความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนแพ็กเก็จอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนเรียนออนไลน์

วันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงาน Read More …

คุณอารียา ขันคำ และครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชบพิธพร้อมด้วย คุณครูจันทรี แซมทอง ครูโรงเรียนราชบพิธ มอบอาหารว่าง จำนวน ๖ ลังให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันเสาร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเ Read More …

ภาพบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วัดสุทัศน์ วันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๘)

วันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๘)โรงเรียนว Read More …