นักเรียน​โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้เข้าร่วม​การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี​ ระดับชั้นประถมศึกษา​ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความรู้สึก​นึก​คิด​ จินตนาการ​ ความคิดสร้างสรรค์

วันอาทิตย์​ ที่​ ๑๙ กรกฎาคม​ ๒๕๖๓​ นางสาว​กาญจนา​ จันทร Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการมูลนิธิและสมาคมศิษย์เก่า ที่ให้ความอนุเคราะห์​สนับ​ส​นุ​นทุนการศึกษา​ให้กับนักเรียน​ จำนวน​ ๒๐ ทุน

วัน​ศุกร์​ ที่​ ๑๗​ กรกฎาคม​ พ.ศ.๒๕​๖​๓​ นางสาว​กาญจนา​ Read More …

นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำ​คณะ​ครู​ บุคลากร​ทาง​การศึกษา​และนักเรียน​ ร่วมกันต้อนรับ​คณาจารย์​จากมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ธนบุรี​และมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บ้าน​สมเด็จ​เจ้าพระยา​ และขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์เข้านิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา​ชั้นปีที่​ ๒​และชั้นปีที่​ ๕

นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบกระดาษเอ ๔ ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอ Read More …

คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทัศน์ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Huawei Tablet MatePad T8 WIFI จำนวน ๔ เครื่อง

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี Read More …

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งผลการดำเนินการตามนโยบายและภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพระนครประชุมมอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในสังกัด Read More …