ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอแส Read More …

ประกาศแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หน Read More …

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แสดง Read More …

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ กรอกแบบสำรวจติดตามข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ท Read More …

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับ นางสาวพันธ์ธิภา รังไสย

วันจันทร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …