สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กสทช. แจ้งให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลนักเรียน โดยของความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนแพ็กเก็จอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนเรียนออนไลน์

วันจันทร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงาน Read More …

คุณอารียา ขันคำ และครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชบพิธพร้อมด้วย คุณครูจันทรี แซมทอง ครูโรงเรียนราชบพิธ มอบอาหารว่าง จำนวน ๖ ลังให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันเสาร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเ Read More …

พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิตพระเดชพระคุณพระราชสิทธิวิมล (เจ้าคุณถนอม)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะ ๒มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม มอบผลไม้ (มังคุด) จากจังหวัดพัทลุง จำนวน ๓ ลังให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักง Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์มอบเงินบริจาคสบทบทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ประสบปัญหาจากวิกฤต Covid-19

วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

เจ้าหน้าที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นำเสื้อกันฝนมามอบให้นักเรียนไว้สำหรับใช้ในช่วงฤดูฝน

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักง Read More …