พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคมฯ ให้ความเมตตามอบข้าวสาร จำนวน ๒๐๐ ถุง

วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีก Read More …

คุณพิชิตพร้อมครอบครัว ให้ความอนุเคราะห์บริจาค ปกวุฒิบัตร สำหรับใช้ในกิจกรรมบัณทิตน้อยของเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้สนับสนุนผลไม้และอาหารว่างสำหรับนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

คุณแม่นำสิน เหลืองบุษราคัม (แต่โสภาพงษ์) รองประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ให้ความอนุเคราะห์มอบข้าวโพดหวานต้มสุกให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณแม่นำสิน เหลืองบุษราค Read More …

พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ให้ความเมตตามอบข้าวเหนียวมะม่วงอาหารว่าง ผลไม้ ให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน

วันพุธ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที Read More …

คุณรัชนีวรรณ สุสมบูรณ์ พร้อมครอบครัวให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษไก่ทอดเคเอฟซี ขนมปังและพาย S&Pเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณรัชนีวรรณ สุสมบูรณ์ พร้อม Read More …