วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ช่วยเหลืองานวัดสุทัศนเทพวรารามนส่วนของการจัดเตรียมและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘๐๐ รูป

วันที่ ๒๘ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สร Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ คุณพ่อทรัพย์ – คุณแม่วัชราภรณ์ ศิริวชิราภรณ์ ผู้ปกครองเด็กชายชญานนท์ ศิริวัชราภรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบไอศกรีมมหาชัย จำนวน ๑ ถัง

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแม่นำสิน เหลืองบุษราคัม พร้อมครอบครัว รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

คุณพ่อสังวรศักดิ์​ กรมพลาศักดิ์​ คุณแม่ไพลิน​ สุนทรโภคากร​ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน​ พร้อมทั้งคณะผู้ใหญ่ใจดี​ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบข้าวสาร​ขนาด​ ๕​ กิโลกรัม​ ​เลี้ยงอาหารว่าง​ รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันพุธ ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณสมาคมไทยค้ากระดาษ​ และ​สมุด ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน​ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในการศึกษาเล่าเรียน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพ Read More …