พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่ พระราชสิทธิวิมล (ถนอม ธมฺมฐิติ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม

วันพุธ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทร Read More …

คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์พร้อมด้วยบุตร – ธิดา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิ Read More …

คุณแม่นำสิน เหลืองบุศราคัม รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสุทัศน์พร้อมด้วยบุตร – ธิดา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต (ครูต่าย)

วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิ Read More …

คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความอนุเคราะห์มอบแอปเปิลฟูจิ

วันจันทร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์ Read More …

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อ Read More …

รับมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) จากเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่านเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เลขา Read More …