คุณอัจฉราพรรณ คณาธนะวนิชย์มีความห่วงใย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษ (หมูกระทะ) พร้อมด้วยเครื่องดื่ม

วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดย คุณอัจฉราพรรณ คณาธนะวน Read More …

พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองแม่กองธรรมสนามหลวงจึงมอบข้าวสาร น้ำตาล เครื่องบริโภคต่างๆ และมอบเครื่องดื่มนมถั่วเหลือง ยูเอชที จำนวน ๒๐๐​ ลัง ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร

วันอังคาร ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยดำ Read More …

ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียนวัดสุทัศน์​ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณ​ นายสุรเดช อำนวยสาร​ ​ผู้อำนวยการเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่ให้ความ​อนุเคราะห์​มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดฝุ่นละออง มูลนกพิราบ

วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนาจันทร์สระแก้ว Read More …

นายสุรเดช​ อำนวยสาร​ ผู้อำนวยการเขตพระนคร และคณะเจ้าหน้าที่​ของสํานัก​งานเขตพระนคร​ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงานในการเปิดเรียนวันแรก ในภาคเรียนที่​๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณ นางอลิสา เงินเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้ความอนุเคราะห์มอบผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด สบู่เหลวล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยชนิดผ้า และหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง face shield

วันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนัก Read More …

พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต พร้อมด้วย คุณไพศาล ทรัพย์วงศ์เด่น นางสาวมัณฑนา แซ่ตั้ง มีความห่วงใยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานศึกษา ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (face shield)

วันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก Read More …