ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอแส Read More …

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แสดง Read More …

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Read More …

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรีย Read More …

นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ส่งเสริมให้คณะ​ครู​นำนักเรียน​ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้​วิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิทรรศการ​วิชาการ​โรงเรียน​เครือข่าย​ที่​ ๑​

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แสดงความยินดี กับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอแส Read More …