โรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดในงานนิทรรศการยืนงงในดงกล้วย ประกวดหนูน้อย Magic Plants เทศกาลลอยกระทง แฮปปี้อาโลวีน เรียนรู้เกษตรอินทรีย์คนมือง Magic Plants

วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๓ สถานศึกษาปลอดภัย มีผลคะแนนมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์

วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดระดับสังกัดและระดับประเทศ ทั้ง ๒ ด้าน

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผ Read More …

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผ Read More …