พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดระดับสังกัดและระดับประเทศ ทั้ง ๒ ด้าน

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผ Read More …

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ ทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผ Read More …

ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นประถมศึกษา​

ขอแสงความยินดี วันพฤหัสบดี ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจ Read More …

ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ส่งเสริมให้คณะ​ครู​​ เข้าร่วมการประกวดผลงานครูประเภท สื่อการเรียนรู้และการประกวดผลงานครูประเภท หนังสืออ่านเพิ่มเติม/ส่งเสริมการอ่าน คณะครูได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด ​สำนักงาน​เขตพระนคร​ กรุงเทพ​มหานคร

วันอังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอแสดงความยินดี นางสาวกาญจน Read More …

เด็กชายพีรพัฒน์ ไขไพวัน เด็กหญิงชลิศา หมดหลงและเด็กหญิงภริตพร ศิริวงษ์ นักเรียนชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ ๖​ ได้รับรางวัลชนะเลิศ​แข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​การงานอาชีพและกลุ่ม​สาระการเรียนรู้​ศิลปะ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิทรรศการ​วิชาการ​โรงเรียน​เครือข่าย​ที่​ ๑​ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอแสดงความยินดี นางสาวกาญจน Read More …