ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ กรอกแบบสำรวจติดตามข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชาสัมพันธ์เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ท Read More …

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับคณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน

วันพุธ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในพระบรมราชวงศ์จักรี เนื่องใน วันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ส่งเสริมให้คณะ​ครู​นำนักเรียน​ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้​วิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิทรรศการ​วิชาการ​โรงเรียน​เครือข่าย​ที่​ ๑​

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระ Read More …

ดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู Read More …