ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดสุทัศน์ ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำน Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณ ดร.อมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ รวมถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบ Read More …

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๓๐ น. นายวุฒิชัย Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอข Read More …