ในศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

ในศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผ Read More …

นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำ​คณะ​ครู​ บุคลากร​ทาง​การศึกษา​และนักเรียน​ ร่วมกันต้อนรับ​คณาจารย์​จากมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ธนบุรี​และมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บ้าน​สมเด็จ​เจ้าพระยา​ และขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์เข้านิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา​ชั้นปีที่​ ๒​และชั้นปีที่​ ๕

นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบกระดาษเอ ๔ ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอ Read More …

คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุทัศน์ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Huawei Tablet MatePad T8 WIFI จำนวน ๔ เครื่อง

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี Read More …

นางสาวกาญจนา​ จันทร์สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำคณะ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ดำเนิน​การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ (COVID-19)​

วันจันทร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ การเตรียมความพร้อมก่อนเป Read More …