นางสาวกาญจนา​ จันทร์สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำคณะ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ดำเนิน​การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ (COVID-19)​

วันจันทร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ การเตรียมความพร้อมก่อนเป Read More …

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดสุทัศน์ ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำน Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณ ดร.อมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ รวมถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบ Read More …

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๓๐ น. นายวุฒิชัย Read More …