นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมวันตรุษจีน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์ส Read More …

ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครให้ความอนุเคราะห์ เข้าตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าตรวจการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

วันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนั Read More …

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการปรับปรุง ป้ายนิเทศบุคคลสำคัญ

วันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งานประชาสัมพันธ์โรงเรีย Read More …

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันจันทร์​ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์​

วันจันทร์​ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระ Read More …