เด็กชายนันทพงศ์​ สุกไทยและเด็กหญิงกรวิภา​ มูลมา นักเรียนชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ ๖​ ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ตอบปัญหา​จากสารานุกรม​ไทย​สำหรับ​เยาวชน​ฯ​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษา​ไทยและกลุ่ม​สาระการเรียนรู้​สังคม​ศึกษา​ ศาสนา​และ​วัฒนธรรม​ การแข่งขันทักษะทางวิชาการนิทรรศการ​วิชาการ​โรงเรียน​เครือข่าย​ที่​ ๑​​ สำนักงาน​เขตพระนคร​ กรุงเทพ​มหานคร

ขอแสดงความยินดี นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการส Read More …

ขอแสดงความยินดีกับ​ทีมเล่านิทานภาษาจีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๔​ -​ ๕​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ ๑​ การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน​ ประจำปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๓​ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ​ เครือข่าย​โรงเรียน​ที่​ ๑​ สำนักงานเขตพระนคร

ขอแสดงความยินดี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและน Read More …

ขอแสดงความยินดีกับ​เด็กชายเจตนิพัทธ์​ ประเทศ​า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๕​ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูด​นำเสนอ “ท้องถิ่น​ของ​ฉัน” ประจำปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๓​ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ​ เครือข่าย​โรงเรียน​ที่​ ๑​ สำนักงานเขตพระนคร​ กรุงเทพ​มหานคร​

ขอแสดงความยินดี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและน Read More …

ขอแสดงความยินดีกับ​เด็กชายปราณวัฒน์​ บุญสายออและเด็กหญิงรุ่งอรุณ​ รุ่งอรุณ​ศรี​ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๕​ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน​ ประจำปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๓​ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ​ เครือข่าย​โรงเรียน​ที่​ ๑​ สำนักงานเขตพระนคร​ กรุงเทพ​มหานคร​

ขอแสดงความยินดี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและน Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กราบมุทิตาสักการะ และนำนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน ๑๐ คน เข้ารับทุนการศึกษา จากพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.นางสาวกาญ Read More …