พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองแม่กองธรรมสนามหลวงจึงมอบข้าวสาร น้ำตาล เครื่องบริโภคต่างๆ และมอบเครื่องดื่มนมถั่วเหลือง ยูเอชที จำนวน ๒๐๐​ ลัง ให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากร

วันอังคาร ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยดำ Read More …

ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียนวัดสุทัศน์​ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณ​ นายสุรเดช อำนวยสาร​ ​ผู้อำนวยการเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่ให้ความ​อนุเคราะห์​มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดฝุ่นละออง มูลนกพิราบ

วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนาจันทร์สระแก้ว Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณนายสุรเดช​ อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ให้อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล​ เข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การกำจัดยุงร้ายให้กับนักเรี Read More …

นายสุรเดช​ อำนวยสาร​ ผู้อำนวยการเขตพระนคร และคณะเจ้าหน้าที่​ของสํานัก​งานเขตพระนคร​ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินงานในการเปิดเรียนวันแรก ในภาคเรียนที่​๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นำเสื้อกันฝนมามอบให้นักเรียนสำหรับใช้ในช่วงฤดูฝน

วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนัก Read More …

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์​ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร​ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพระนครร่วมประชุมออนไลน์รับมอบนโยบายด้านการศึ Read More …